Rzeczoznawca majątkowy


„ Twoja nieruchomość zasługuje, by poznać swoją wartość ”


 

 

Nieruchomości lokalowe

Wyceniam lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomości gruntowe

Wyceniam nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, nieruchomości rolne i leśne.

Ograniczone prawa rzeczowe

Określam wartości służebności przesyłu, służebności drogi koniecznej oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.